Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een artikel datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag vewachten. Naast deze wettelijke garantie bieden we ook nog een fabriek garantie die niets afdoet van de wettelijke garantie. Binnen de garantietermijn dragen wij zorg voor herstel of omruiling van het defecte artikel en aflevering van het ontbrekende onderdeel.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op onze garantie indien er sprake is van:

 

  • De slijtage als normaal kan worden beschouwd.
  • Er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder reparaties uitgevoerd door andere, dan de door de fabrikant aangewezen, service- of reparatiediensten.
  • Er beschadiging ontstaan tijdens transport
  • Er beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
  • Er gebreken zijn ontstaan die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend gebruik of onoordeelkundig gebruik.
  • Garantie geldt alleen voor product- en of fabricage fouten niet voor inhoud. Schade of oneigenlijk gebruik zijn uitgesloten van garantie. Dit ter beoordeling van de betreffende fabrikant van het product.

Fabrieksgarantie

Voor veel koffers geldt de standaard garantie op fabrieksfouten van ieder specifiek merk (bv. wielen, handvat, slot etc bij normaal gebruik); Deze garantie dekt enkel productiefouten en niet de schade die veroorzaakt wordt door verkeerd gebruik zoals transport van ongebruikelijke voorwerpen, , ongevallen, blootstelling aan extreme temperaturen, verwaarlozing, oplosmiddelen, zuren, waterschade, normale slijtage of transportschade door luchtvaartmaatschappijen of vervoerbedrijven.

  • Producten waarbij sprake is van garantie zullen worden gerepareerd of vervangen worden zonder kosten.
  • Reparaties of vervanging hebben geen effect op de garantie periode.
  • Indien er oneigenlijk beroep wordt gedaan op de garantie regeling, zullen de kosten van de klacht niet vergoed worden.
  • Heb je klachten over een product? neem dan contact op met onze klantenservice. Wij nemen contact op met de fabrikant en zorgen vervolgens voor de correcte afhandeling van de garantie.

Bij een ongegronde klacht kunnen wij u nog steeds helpen met een oplossing. De gemaakte kosten zijn dan echter voor eigen rekening.